Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika. Sužinoti daugiau

IVS POLITIKA

Pagrindinis UAB “Whitebit“ tikslas – nuolatinis atliekamų darbų kokybės, aplinkos apsaugos, informacijos saugumo gerinimas, siekiant visapusiškai tenkinti esamų bei būsimų vartotojų poreikius.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDUOTYS

   • Užtikrinti stabilų organizacijos veiklos vystymąsi ir pelningumą.
   • Nuolat tobulinti įmonės valdymo procesus ir gerinti kokybės, aplinkos apsaugos ir informacijos saugumo vadybos sistemos tinkamumą, adekvatumą ir efektyvumą.
   • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su užsakovais, tiekėjais, partneriais ir suinteresuotomis šalimis.
   • Nuolat tobulinti technologijas, diegti kokybės valdymo ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.
   • Nuolat stiprinti ir modernizuoti vidinius informacijos saugumo valdymo procesus, metodus, praktikas, diegti moderniausius informacijos saugumo valdymo IT įrankius, užtikrinti informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą taikant informacijos rizikos valdymo procesą.
   • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes mažinant emisijas į aplinką, skatinant susidarančių atliekų antrinį panaudojimą.
   • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, poveikį aplinkos apsaugai ir informacijos saugumui.
   • Nuolat skatinti ir stiprinti darbuotojų tarpe tokias vertybes kaip atsakomybė už informacijos konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą, bendradarbiavimas, nuolatinis tobulėjimas, dėmesys rezultatui ir taikomiems reikalavimams;
   • Užtikrinti įmonės veiklai taikomų teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą ir atitiktį LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO/IEC 27001:2013 standartų reikalavimams.

Šių siekių įgyvendinimui organizacijoje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės, aplinkos apsaugos ir informacijos saugumo valdymo vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO/IEC 27001:2013 standartų reikalavimus.

Organizacijos IVS politika prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama.

 

Direktorius                                                                     Sigitas Bičiūnas